2020/21

• Utemiljön Stiftelsen Karlstadshus på Kronoparken på uppdrag av Sten och Vägarbeten AB

2019

• Utemiljön Stiftelsen Karlstadshus på Kronoparken på uppdrag av Sten och Vägarbeten AB

2018

• Utemiljön Stiftelsen Karlstadshus på Kronoparken på uppdrag av Sten och Vägarbeten AB: Nya entréer, rabatter och cykelgarage. Ny miljöstation och nya trappor. Ny lekplats. Ny handikappramp med värmeslingor.

2016-17

• Diverse anläggninsarbeten på uppdrag av Sten och Vägarbeten AB bl.a.plattläggning, plantering, gräsmattor, beskärning, sättning av råkantsten.

anläggning av uteservering och handikappramp på Kronoparken

garageinfart Stodene

 

Egna projekt

anläggning av trädgårdstrappa

omläggning av knäckstensmur i Karlstad

• Planering och ritning av grönytor på 3200m2 industrifastighet i Sunne

 

 

Bilder på gamla projekt:

Sunne kyrkogård

BRF Fören, Orrholmen

Brattska Gården, Vålberg

 

 

Tillbaka

 

Projekt