Paketlösning

Hembesök med rådgivning


Vid ett möte i din trädgård diskuterar vi dina frågor och funderingar om skötsel, förändringar eller nyanläggning. Jag ger dig förslag på lösningar. Du för själv anteckningar under mötet. Skriv gärna ner dina funderingar innan mötet.

Pris: 1000 kr 1,5tim.Ytterligare tid kan läggas till, 500kr/tim. Milersättning tillkommer.


Funktionsskiss

Funktionsskissen visar upp trädgårdens stomme dvs rabatter, grönytor, uteplatser, gånger mm. Du får dessutom ett förslag på växtgrupper (sol, skugga, häck, träd, torrt, fuktig etc). Du tillhandahåller en tomtkarta som visar tomtgränsen och placering på byggnader. Vid ett möte i din trädgård diskuterar vi dina önskemål och förutsättningar. Jag omsätter dessa funderingar i en ritning. Vid ett andra möte diskuterar vi föslaget och jag gör eventuella ändringar.

Riktpriser:
Trädgård mindre än 500kvm 5000 kr
Trädgård 500-1000 kvm 6500 kr
Trädgård 1000-1500 kvm 8500 kr
Större ytor begär offert.

Om tomten har komplicerade nivåskillnader eller många detaljer som måste ritas in i en detaljritnig tillkommer det med 500 kr/tim.

Detta ingår:
2 möten á 1 tim.
Ritningen med uteplatser, gångvägar, parkeringar, grönytorväxtgrupper, etc.
Observera att detaljerade material- och växtförslag inte ingår.

 

Trädgårdsritning i detalj

Detta inkluderar samma som funktionsskissen men ger er dessutom ett underlag som inkluderar även förslag på växtarter och -sorter, materialföslag för gånger, murar mm. Dessa ritas in i detaljskisser.

Detta ingår:
2 möten á 1 tim.
Funktionsskiss, växtlista, planteringsskiss, detaljskisser, materialförslag
Riktpriser:
Trädgård mindre än 500kvm 9500 kr
Trädgård 500-1000 kvm 12500kr
Trädgård 1000-1500 kvm 14000 kr


Om tomten har komplicerade nivåskillnader eller många detaljer som måste ritas in i en liten yta tillkommer det med 500 kr/tim.